آشكارسازهای گاز:آشكارسازهای گاز يا گازسنج ها جهت كشف و اندازه گيری گازهای نشتی در صنايع مختلف و حتی درساختمانهای مسكونی كاربرد دارند. گازهای سمی همچون منواكسيد كربن و سولفيد هيدروژن ، كلر و‌ كلريد هيدروژن و گازهای قابل اشتعال همچون متان ، اتان و پروپان نمونه ای از اين گازها هستند كه توسط آشكارسازمناسب قابل اندازه گيری بوده و متناسب با ويژگيهای آشكارساز و مشخصات سيستم كنترل مركزی منجر به هشدارهای ديداری و شنيداری می‌‌شوند. برخي از محصولات قابل ارايه توسط اين شركت در زير ديده می شوند:‌

آشكارسازگاز قابل اشتعال مادون قرمز ساخت دترونيكس POINTWATCH ECLIPSE , MODEL PIRECL:اين آشكارساز يا دتكتور گاز ساخت شركت دترونيكس بوده و بر اساس تكنولوژی مادون قرمز كار می كند و برای آشكارسازی انواع گازهای هيدروكربنی مناسب
دارای تاييديه های ATEX ,FM , DNV و همچنين تاييديه SIL2 بر مبنای استاندارد IEC 61508‌ می باشد. خروجيهای استاندارد آن mA 4-20 و پروتكل ارتباطی
HART و RS485 بوده و پروتكل های MODBUS و ASCII را پشتيبانی می كند. جنس بدنه آن استنلس استيل و جنس اپتيك آن ياقوت كبود بوده و آن را برای
كار در شرايط سخت خصوصاً در صنايع نفت و گاز مناسب ساخته است. با استفاده از دستگاه ارتباطی HART قابل برنامه ريزی و كاليبراسيون می باشد.
خروجی رله به طور سفارشی قابل ارايه است. نيازی به كاليبراسيون منظم ندارد. محدوده دمای كار آن 40- تا 75 + درجه سانتی گراد است. دارای قابليت
تست خودكار است كه در هر ثانيه يك بار انجام می شود.

pirecl

آشكارسازگاز قابل اشتعال كاتاليتيك ساخت دراگر POLYTRON 5200:اين آشكارسازيا دتكتور گاز ساخت شركت دراگر آلمان بوده و سنسور گاز آن از نوع كاتاليتيك است. دارای تاييديه های ATEX و UL است. زمان پاسخ كوتاه ،
مقاومت بيشتر نسبت به آلودگيهای محيطی ،‌ طول عمر بيشتر، دقت زياد و پايداری سيگنال مناسب از جمله خصوصيات آن است كه نتيجه بيش از 40 سال
سابقه شركت سازنده در اين زمينه است. خروجی آن به صورت استاندارد 4-20 mA است اما خروجی رله سه گانه نيز به طور انتخابی قابل سفارش است.
دمای كار آن 40 - تا 80 + می باشد. جنس بدنه آلومينيوم با پوشش اپوكسی يا استنلس استيل قابل انتخاب است .

polytron

آشكارسازگاز قابل اشتعال مادون قرمز ساخت دراگر PIR 7000:اين آشكارسازيا دتكتور گاز ساخت شركت دراگر آلمان بوده و سنسور گاز آن از نوع مادون قرمز است. دارای تاييديه های ATEX, UL, CSA و تاييديه SIL 2 توسط
توسط TUV است. مكانيزم بكار رفته در سيستم نوری آن از 4 شعاع نوری استفاده می‌كند كه مقاومت آن نسبت به خطاهای ناشی از عوامل خارجی همچون گرد و
غبار ومه و حشراتی كه وارد محفظه اپتيك می شوند را تضمين می نمايد. خروجيهای آن 4-20 mA و HART می باشد. جنس بدنه استنلس استيل است.
زمان پاسخگويی آن كمتر ار 1 ثانيه است. در مقابل لرزش و تكان تا حداكثر 4G مقاوم است. ميانگين طول عمرآن بيشتر از 15 سال است. مقدارجابجايی خروجی
آن كمتر از 1% LEL ‌بعد از 12 ماه می باشد. دمای كار آن 40- تا 77+ درجه سانتيگراد است.

pir7000

آشكارسازگاز سمی ساخت دراگر POLYTRON 7000:اين آشكارسازيا دتكتور گاز ساخت شركت دراگر آلمان بوده و سنسور گاز آن از نوع الكتروشيميايی است.صفحه نمايش بزرگ آن باعث سهولت در خواندن ,
برنامه ريزی و كاليبراسيون آن می شود. قادر به آشكار سازی بيش از 100 نوع گاز سمی است. حافظه ی مجتمع شده در سنسور تمام اطلاعات مرتبط را در
برگرفته و سنسوری از پيش كاليبره شده را در اختيار قرارميدهد. دارای خروجی mA 4-20 بوده و قابليت اتصال از طريق , PROFIBUS, HART و
FOUNDATION FIELDBUS و LONWORK را دارد. اين دتكتور دارای تاييديه های ATEX, UL , CSA ‌بوده و همچنين سطح ايمني عملكردآن SIL2 می باشد.
اضافه نمودن خروجی رله بر روی آن امكان پذير است.

polytron7000