آشكارسازهاي بيم (بيم دتكتور):


آشكارساز دودي خطي يا آشكارساز بيم (Linear Smoke Detector) نوعي از آشكارساز است كه در آن از يك فرستنده/ گيرنده توام و يك منعكس كننده در مقابل آن ويا يك فرستنده و يك گيرنده مستقل در مقابل آن تشكيل مي‌شود.
اين آشكارسازها معمولا در انبارها و يا فضاهايي استفاده ميشوند كه استفاده از انواع ديگر مانند دتكتورهاي دود نقطه اي به دليل سطح و يا ارتفاع زياد، يا مقدور نيست يا مقرون به صرفه نمي‌باشد.
بيم دتكتورهاي ارايه شده توسط شركت آريا ميكال فن ، محصول شركت سترونيك ورونا SETRONIC VERONA و ساخت كشور ايتاليا مي ‌باشند.

بيم دتكتور (دتكتور خطي) فرستنده و گيرنده با حساسيت زياد مدل ايلييا ( ERHS0712 (ILIA:


اين دتكتور جهت مصارف صنعتي و غير صنعتي مناسب مي باشد. قابليت نصب آسان و كم هزينه ، ‌ نصب به صورت عمودي و افقي و زاويه دار از ديگر خصوصيات عمومي آنست.
با استفاده از ديافراگم مي‌توان آنرا براي فاصله هاي متفاوت تنظيم نمود. استفاده از ديافراگم در بيم دتكتور علاوه بر امكان تنظيم حساسيت براي فواصل مختلف فرستنده و گيرنده بيم دتكتور،‌ امكان حذف تداخل ناخواسته ي نور خورشيد يا منابع نوراني ديگر را فراهم مي‌كند. همچنين براي استفاده از بيم دتكتور در جاهايي كه موانع موجود نياز به پرتوهاي باريكتر نور را ضروري مي‌نمايند استفاده از ديافراگم كارگشا خواهد بود.
از ديگر ويژگيهاي اين بيم دتكتور قابليت آشكارسازي دوگانه است بدين معني كه گيرنده نه تنها نسبت به كاهش مقدار نور رسيده در اثر وجود دود حساس است، بلكه قادر است اغتشاشات ناشي از حرارت در فضاي بين فرستنده و گيرنده را نيز تشخيص دهد. استفاده از كنترل كننده واسط جهت تنظيم و برنامه ريزي ،‌ كاليبراسيون و تست و اتصال همزمان دو عدد بيم دتكتور را ممكن مي نمايد.
همچنين استفاده از برد توسعه، امكان اتصال حداكثر 8 دتكتور بيم را فراهم مي نمايد. كنترل كننده مخصوص غبار نيز امكان ويژه ي استفاده از بيم دتكتور در محلهايي كه وجود غبار يا بخار و يا ذرات معلق زياد ايجاد اختلال مي‌نمايد را فراهم مي‌كند.
اين كنترل كننده ها با استفاده از نرم افزارهاي تاييد شده توسط VdS آشكارسازي در محيط هاي پرگرد و غبار و يا داراي بخار كه بيم دتكتورهاي ديگر را دچار مشكل مي ‌كند ،‌ امكان پذير مي‌سازد. فاصله آشكارسازي اين دستگاه از 10 متر تا حداكثر 200 متر مي باشد كه در بين محصولات مشابه بي نظير است. حداكثر عرض پوشش اين بيم دتكتور 15 متر (7.5 متر از هر طرف) مي‌ باشد. اين محصول ساخت شركت SETRONIC VERONA از كشور ايتاليا است و داراي گواهينامه هاي معتبر CE و VdS مي‌باشد. درجه حفاظت محيطي اين دتكتور IP65 ‌مي ‌باشد.

pirecl

بيم دتكتور رفلكتوري ، فرستنده و رفلكتور(بيم دتكتور انعكاسي) با حساسيت زياد مدل ايلييا ( ERRHS0712 (ILIA:


اين دتكتور جهت مصارف صنعتي و غير صنعتي مناسب مي باشد. قابليت نصب آسان و كم هزينه ،‌ نصب به صورت عمودي و افقي و زاويه دار از ديگر خصوصيات عمومي آنست. اين بيم دتكتور متشكل از يك واحد فرستنده - گيرنده مجتمع و يك واحد رفلكتور يا منعكس كننده است. اتصال الكتريكي كنترلر فقط به واحد فرستنده -گيرنده انجام مي‌شود.
با استفاده از ديافراگم مي‌توان آنرا براي فاصله هاي متفاوت تنظيم نمود. استفاده از ديافراگم در بيم دتكتور علاوه بر امكان تنظيم حساسيت براي فواصل مختلف فرستنده و گيرنده بيم دتكتور،‌ امكان حذف تداخل ناخواسته ي نور خورشيد يا منابع نوراني ديگر را فراهم مي‌كند. همچنين براي استفاده از بيم دتكتور در جاهايي كه موانع موجود نياز به پرتوهاي باريكتر نور را ضروري مي‌نمايند استفاده از ديافراگم كارگشا خواهد بود. از ديگر ويژگيهاي اين بيم دتكتور قابليت آشكارسازي دوگانه است بدين معني كه گيرنده نه تنها نسبت به كاهش مقدار نور رسيده در اثر وجود دود حساس است، بلكه قادر است اغتشاشات ناشي از حرارت در فضاي بين فرستنده و گيرنده را نيز تشخيص دهد. استفاده از كنترل كننده واسط جهت تنظيم و برنامه ريزي ،‌ كاليبراسيون و تست و اتصال همزمان دو عدد بيم دتكتور را ممكن مي نمايد. همچنين استفاده از برد توسعه، امكان اتصال حداكثر 8 دتكتور بيم را فراهم مي نمايد.
كنترل كننده مخصوص غبار نيز امكان ويژه ي استفاده از بيم دتكتور در محلهايي كه وجود غبار يا بخار و يا ذرات معلق زياد ايجاد اختلال مي‌نمايد را فراهم مي‌كند. اين كنترل كننده ها با استفاده از نرم افزارهاي تاييد شده توسط VdS آشكارسازي در محيط هاي پرگرد و غبار و يا داراي بخار كه بيم دتكتورهاي ديگر را دچار مشكل مي ‌كند ، امكان پذير مي‌سازد. فاصله آشكارسازي اين دستگاه از 10 متر تا حداكثر 150 متر مي باشد . حداكثر عرض پوشش اين بيم دتكتور 15 متر (7.5 متر از هر طرف) مي‌ باشد. اين محصول ساخت شركت SETRONIC VERONA از كشور ايتاليا است و داراي گواهينامه هاي معتبر CE و VdS مي‌باشد. درجه حفاظت محيطي اين دتكتور IP65 ‌مي ‌باشد.

polytron

آشكارساز بيم ( بيم دتكتور ) ضد انفجار ARDEA EE xd:

اين بيم دتكتور جهت استفاده در مناطق پرخطر و برطبق استانداردهاي ATEX طراحي شده است و براي كاربرد در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي مناسب مي‌باشد. حداكثر برد آشكارسازي اين محصول 100 متر بوده و براي نصب در هر زاويه اي مناسب مي باشد. دماي كاركرد اين دتكتور از 20- تا 85 + (درجه سانتيگراد) بوده و درجه حفاظت در مقابل نفوذ آن IP66 مي‌باشد.
اين بيم دتكتور از يك فرستنده و يك گيرنده و يك اينترفيس (واحد واسطه) براي اتصال فرستنده وگيرنده و تامين سيگنالهاي خروجي تشكيل شده است. اين بيم دتكتور ضد انفجار در دو مدل يكي براي آشكارسازي دود تنها (ASEExd) و ديگري براي آشكارسازي دود و آتش (ASFEExd) قابل ارايه است. كاليبراسيون و تست از طريق اينترفيس و در ارتفاع نزديك به زمين قابل انجام است. خروجيهاي اينترفيس رله هاي باز و بسته بوده و خروجي جرياني 4 تا 20 ميلي آمپر نيز قابل ارايه مي‌باشد.

pir7000