آشكارساز شعله دترونيكس- دتكتور شعله دترونيكس-SPECTREXاسپكتركس

English

 

فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 آشكارسازهاي شعله:

 

 

 

 

آشكارسازهاي شعله (Flame Detector) جهت آشكارسازي حريق هايي كه از همان ابتداي ايجاد آتش داراي شعله مي باشند همانند آتش ناشي از مواد قابل اشتعالي چون سوخت ها و مواد هيدروكربني ،‌ هيدروژن و حتي چوب و كاغذ مورد استفاده قرار‌ميگيرند. صنايع هوايي و فضايي ،‌ پالايشگاه ها ،‌ انبارها و مخازن سوخت ،‌ صنايع شيميايي ،‌ انبارهاي روغن ،‌ اتاق توربين ها ، موتورخانه هاي حرارتي ،‌موتور خانه كشتي ها ،‌ انبارهاي چوب و كاغذ از جمله جاهايي هستند كه اين دتكتورها در آنها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين دتكتورها معمولا سريعتر از دتكتورهاي دودي و دتكتورهاي حرارتي هستند.

 

دتكتورهاي شعله كه توسط اين شركت ارايه مي‌شوند محصول شركتهاي دترونيكس  و اسپكتركس مي‌باشند و انواع زير را شامل مي‌شوند:

 

دتکتور شعله ماورای بنفش دترونيكس X2200:

 

اين دتكتور به طيف ماوراء بنفش حساس بوده و براي آشكارسازي آتش سوختهاي هيدروكربني ، ئيدروژن  مناسب مي باشد. نسبت به نور خورشيد و تشعشعات اجسام داغ غير حساس مي‌باشد.

 

 

دتکتور شعله مادون قرمز دترونيكس X9800:

 

اين دتكتور به طيف مادون قرمز حساس بوده و براي آشكارسازي آتش انواع سوختهاي هيدروكربني مناسب مي‌باشد.

 

 

دتکتور شعله مادون قرمز و ماوراء بنفش دترونيكس X5200:

 

 

 

 

اين دتكتور به  هردو طيف مادون قرمز و ماوراء بنفش حساس بوده و براي آشكارسازي آتش انواع سوختهاي هيدروكربني مناسب مي‌باشد.

 

 

دتکتور شعله مادون قرمز چند طيفي دترونيكس  X3301:

 

 

 

 

اين دتكتور به سه ناحيه مختلف از طيف مادون قرمز حساس بوده و براي آشكارسازي آتش انواع سوختهاي هيدروكربني سبك و سنگين مناسب است. كمترين نرخ آلارم كاذب را داردو قادر به آشكارساختن شعله هاي كوچكتر است. جهت استفاده در شرايط سخت صنعتي مناسب مي باشد.

 

 

دتکتور شعله مادون قرمز و ماوراء بنفش اسپكتركس 40/40L-LB UV/IR :

 

 

 

دتكتورهاي شعله ساخت شركت اسپكتركس (SPECTREX) در ايران بسيار شناخته شده هستند. اين دتكتورها قيمت و كيفيتي متناسب دارند.

اين دتكتور به  هردو طيف مادون قرمز و ماوراء بنفش حساس بوده و براي آشكارسازي آتش انواع سوختهاي هيدروكربني مناسب مي‌باشد. بدنه آن از هر دو جنس آلومينيوم و استنلس استيل قابل تهيه است. خروجي هاي رله و جرياني 20-4 mA  هر دو قابل سفارش و تامين هستند. داراي 5 سال وارانتي از طرف سازنده بوده و گواهي SIL2  به تاييد TUV  آلمان را دارا مي باشد.