مطالب آموزشی آریا میکال_ اعلام حریق و گاز_اعلام حریق

English

 

فارسی

 

 

 

 

 

 

مطالب آموزشی

آشنايي با مباني طراحي و عملكرد سيستم هاي آشكارسازي حريق و گاز براي مهندسين طراح سيستمهاي ايمني و مسئولين ايمني در صنايع مختلف خصوصا صنايع نفت و گاز و كارخانجات مواد شيميايي لازم و ضروري است. از طرفي افزايش دانش در اين موضوع تضمين كننده افزايش سطح ايمني و كاهش خطرات احتمالي كه بالقوه در اين صنايع وجود دارد خواهد بود. ما در اين راستا برآن هستيم تا قدمي هر چند كوچك در جهت بهبود و گسترش اين دانش برداريم.

 

سيستم ها و تجهيزات آشكارسازي گاز:

 

هدف اصلي استفاده از اين سيستم ها و يا تجهيزات كشف و آشكار نمودن وجود گاز و آگاه نمودن افراد از وجود گاز در محل ( محل كار همچون صنايع و يا محل زندگي و تردد) مي‌باشد . اين تجهيزات علاوه بر اندازه گيري مقدار گاز قادر به هشدار دادن به افراد مسئول و حاضر در محل نيز هستند. بايد دانست كه هدف اصلي استفاده از اين تجهيزات اعلام خطر نشت گاز مي‌باشد.

 

تعاريف:

 

تعاريف مرتبط با سيستم ها و تجهيزات آشكارسازي گاز در اينجا برگرفته از استاندارد BS EN 50073 مي‌باشند. ادامه مطلب...

 

دسته بندي خطرات گازها:

 

گازها از جهت خطرات بالقوه اي كه براي افراد ، محيط زيست و اموال ما دارند به سه دسته تقسيم ميشوند. ادامه مطلب...

 

انواع آشكارسازها:

 

 تكنولوژيهاي متفاوتي براي آشكارسازي انواع گازها مورد استفاده قرارمي‌گيرند. ادامه مطلب...

 

پراكندگي و انتشار گازها:

 

 شناخت رفتار و چگونگي انتشار گازها در محيط براي طراحي مناسب و بهينه سيستم هاي آشكارسازي گازها ضروري است. ادامه مطلب...

 

سيستم ها و تجهيزات اعلام حريق :

 

هدف اصلي استفاده از اين سيستم ها كشف و اعلام حريق در ساختمانها و يا محوطه هاي باز صنعتي مي‌باشد. بايد دانست كه سيستم اعلام حريق قادر به جلوگيري از بروز آتش سوزي نيست و در واقع هدف اصلي اين سيستم ها كشف حريق در مراحل اوليه آن مي‌باشد. ادامه مطلب...