اعلام حریق-سيستم اعلام حریق-دتکتور اعلام حریق

English

 

فارسی

 

 

 

 

 

 

 

سيستم ها و تجهيزات اعلام حريق :

 

هدف اصلي استفاده از اين سيستم ها كشف و اعلام حريق در ساختمانها و يا محوطه هاي باز صنعتي مي‌باشد. بايد دانست كه سيستم اعلام حريق قادر به جلوگيري از بروز آتش سوزي نيست و در واقع هدف اصلي اين سيستم ها كشف حريق در مراحل اوليه آن مي‌باشد. به طور كلي سيستم اعلام حريق متشكل از دو جزء اصلي است: كنترل مركزي و تجهيزات ميداني. تجهيزات ميداني شامل ورودي ها و خروجي ها هستند. ورودي ها به نوبه خود شامل دتكتورهاي (آشكارسازهاي) اعلام حريق و شستي ها (كال پوينت ها ) مي‌شوند. خروجي هاي سيستم نيز يا تجهيزات خبر دهنده صوتي و يا ديداري هستند و يا عملگرهايي كه متناسب با شرايط و ويژگيهاي محل مورد استفاده سيستم هاي اطفاء را فعال مي‌كنند و يا سيستم هاي تهويه را متوقف ميكنند و يا درهاي ورودي و خروجي را باز يا بسته مي كنند. سيستم هاي اعلام حريق به طور كلي به دو دسته آدرس پذير و كانونشنال (متعارف) تقسيم مي‌شوند.

 

 

دتكتورها يا آشكارسازهاي اعلام حريق :

 

آتش يا حريق يك واكنش شيميايي است كه چندين محصول ايجاد مي‌كند. اين محصولات عبارتند از : انرژي نوراني (مريي يا غير مريي) ،‌ گرما و دود. براين اساس وجود غيرمعمول اين سه محصول را مي‌توان نشانه اي از وجود آتش دانست. هر چند گاهي منابع يا پديده هاي ديگري نيز ممكن است اين محصولات را توليد كنند مثلا اگزوز ماشين هاي احتراقي هم دود ايجاد مي‌كند و هم گرما ويا بخاريهاي الكتريكي كه انرژي نوراني و گرما توليد مي‌كنند اما هيچكدام از اينها آتش محسوب نمي‌شوند. دتكتورهاي اعلام حريق تجهيزاتي هستند كه نسبت به اين پديده ها (نور - گرما - دود ) حساس مي‌باشند و تا حد ممكن تشخيص ميدهند كه آنچه حس مي‌كنند آتش واقعي است يا نه. در واقع شايد بشود گفت خصيصه هاي ديگري نيز براي آتش وجود دارد كه معلوم مي كند آنچه در حال وقوع است آتش مي‌باشد يا پديده اي مشابه آن است. به طور مثال انرژي نوراني ساطع شده از يك بخاري الكتريكي داراي مقدار ثابتي است در حاليكه آتش همين انرژي نوراني را با نوسانات و تغييرات زماني در محيط انتشار ميدهد.

 

 

انواع دتكتورها يا آشكارسازهاي اعلام حريق:

 

به طور كلي دتكتورهاي حريق نسبت به يك يا بيشتر از اثرات يا محصولات آتش حساس بوده و آنها را كشف يا آشكار مي كنند. گرما (و افزايش دما) ، دود و تشعشعات نور(شامل مريي و غير مريي) محصول و يا اثر آتش مي‌باشند. بر اين اساس انواع دتكتورهاي اعلام حريق  عبارتند از : دتكتوردودي ،‌ دتكتور حرارتي،‌ دتكتور شعله . به غير از دسته بندي بر اساس اثر يا محصول ،‌ دسته بندي هاي ديگري نيز وجود دارد كه  با توجه به پوشش نقطه اي ( محلي )  يا پوشش خطي يا سطحي ، انواع اين دتكتورها را  از يكديگر متمايز مي‌سازد كه به اين شرح مي‌باشند:

 

- دتكتورهاي دودي نقطه اي ،‌ دتكتورهاي دودي خطي ( بيم دتكتورها) ، دتكتورهاي دودي مكشي (Aspirating Smoke Detector)

- دتكتورهاي حرارتي نقطه اي ،‌دتكتورهاي حرارتي خطي (Linear Heat Detector) ‌يا دتكتورهاي حرارتي كابلي

- دتكتورهاي تركيبي (مولتي)

- دتكتورهاي شعله

 

 

بازگشت