دتکتور_بيم دتکتور ضد انفجار سترونيك

English

 

فارسی

 

 

 

 

 

 

بيم دتكتور ضد انفجار : ARDEA EE xd 

 

بيم دتكتور ضد انفجار سترونيك

اين بيم دتكتور جهت استفاده در مناطق پرخطر و برطبق استانداردهاي ATEX طراحي شده است و براي كاربرد در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي مناسب مي‌باشد.

حداكثر برد آشكارسازي اين محصول 100 متر بوده و براي نصب در هر زاويه اي مناسب مي باشد. دماي كاركرد اين دتكتور از 20- تا 85 + (درجه سانتيگراد) بوده و درجه حفاظت در مقابل نفوذ آن IP66 مي‌باشد.

اين بيم دتكتور از يك فرستنده و يك گيرنده و يك اينترفيس (واحد واسطه) براي اتصال فرستنده وگيرنده و تامين سيگنالهاي خروجي تشكيل شده است. اين بيم دتكتور ضد انفجار در دو مدل يكي براي آشكارسازي دود تنها (ASEExd) و ديگري براي آشكارسازي دود و آتش (ASFEExd) قابل ارايه است. كاليبراسيون و تست از طريق اينترفيس و در ارتفاع نزديك به زمين قابل انجام است. خروجيهاي اينترفيس رله هاي باز و بسته بوده و خروجي جرياني 4 تا 20 ميلي آمپر نيز قابل ارايه مي‌باشد.

 

مشخصات فنی